Arlette van Weersel

Inzake: protest Arlette van Weersel (hierna: de speelster) tegen de beslissing van arbiter Arno Eliëns om haar partij van vandaag tegen Anna-Maja Kazarian verloren te verklaren wegens niet, althans niet binnen de gestelde tijd van 1 uur na aanvang van de partij, in de speelzaal aanwezig te zijn. 

Inhoud van het protest (uit de mail van de speelster) 

  • Er was code oranje aangekondigd maar dit werd in Noord Holland code rood 

  • Er reden en rijden geen treinen in heel Nederland. Daarom was met de trein komen niet mogelijk. Ik heb gelijk in de ochtend toen dit werd bekend gemaakt gebeld met de toernooidirecteur Jeroen Schuil.  

  • Op de A9 en en de N wegen rond Alkmaar waren bomen omgevallen waardoor de wegen dicht waren. Alhoewel ik geen auto heb kon er ook niemand mij rijden.  

  • Code Oranje gold in de regio Alkmaar nog tot 13:45 uur. Advies is bij code oranje: niet de weg op.  

  • Ik heb meerdere mensen gevraagd om mij te kunnen brengen. Helaas niemand kunnen vinden.  

 De beroepscommissie neemt het volgende in ogenschouw: 

 

En komt tot de volgende beslissing: 

Hoewel wij begrip hebben voor de persoonlijke omstandigheden die door de speelster worden aangevoerd en ook de bijzonderheid van deze weersomstandigheden niet licht opnemen, kunnen wij niet anders dan de beslissing van de arbiter in stand laten. Naar onze mening lag het op de weg van de speelster, gezien het feit dat al enige dagen in het nieuws was dat er mogelijk slecht weer zou zijn op deze dag, maatregelen te treffen om in de speelzaal aanwezig te kunnen zijn. Hiervoor werd haar ook een dagvergoeding van 100 euro aangeboden. Zij nam echter het risico van het dagelijks op en neer reizen naar de speelzaal. 

De commissie had graag meer ruimte in het reglement gezien om tot een ander oordeel te komen, maar kan, met alle informatie die beschikbaar is, niet anders dan tot deze conclusie komen.

————————————————————————————————————————————–

NK Schaken vrouwen gaat door met drietal

Tot onze grote spijt trekt WIM Arlette van Weersel zich terug uit de Nederlandse Kampioenschappen Schaken vrouwen. Het NK Schaken voor vrouwen gaat door met de drie overgebleven speelsters.

Reglementaire verliespartij

Door de weersomstandigheden was het gisteren volgens Van Weersel voor haar door overmacht onmogelijk om af te reizen naar de speellocatie in Utrecht. Ook het uitstellen van de starttijd bood hierin helaas geen oplossing. Hoofdarbiter Arno Eliëns heeft de speelster ingelicht dat hij geen andere keuze had dan haar bij verstek reglementair een verliespartij toe te kennen en een beroep op overmacht niet te honoreren. Tegen deze beslissing tekende Van Weersel tevergeefs protest aan bij de beroepscommissie. De beslissing van de beroepscommissie om haar protest niet te honoreren, was voor Van Weersel aanleiding om zich terug te trekken uit het toernooi en online een statement te plaatsen.

Publicatie statement online

Ten aanzien van de inhoud van het statement van Van Weersel wijzen wij op een paar onjuiste aannames. Zo heeft de toernooidirecteur geen mogelijkheid om zelfstandig de beslissing van de hoofdarbiter te overrulen. Daarnaast zijn de deelneemsters tijdens de digitaal georganiseerde loting (op woensdag 28 juni) gewezen op het bestaan van de beroepscommissie.

Tot slot benadrukken we dat deze kwestie in onze ogen enkel verliezers kent.